Д-Р НЕЛИ ДЖОКОВА

специалист-офталмолог и управител на МЦ "Оксиком"

Образование

1991 година - Клинична ординатура – Медицинска академия - София
1982 година - Медицински Университет – Варна
1976 година - Средно образование – Шумен

Специализации (изкарани курсове) и други квалификации

Невроофталмология
Факохирургия
Селективен лазер
Здравен мениджмънт

Професионални интереси

Заболяване на преден очен сегмент

ЗАПАЗИ ЧАС ОНЛАЙН